Brf Lilium i Uppsala

I Lilium bor du i ett hemtrevligt kvarter mitt i Nyby – med naturen runt knuten och stadens puls på bekvämt cykelavstånd.

Arkitema Architects som är arkitekterna bakom Lilium har skapat moderna och välplanerade lägenheter i olika storlekar. Arkitekturen är småskalig med varierade höjder och färgsättning. Generösa fönster släpper in rikligt med ljus och öppnar upp. Fina materialval som exempelvis dämpade köksluckor och skåp, genomgående parkettgolv och klinkers i hallen. Badrummen är helkaklade och har kommod och spegelskåp, glasade duschväggar, handukstork, infällda spotlights och golvvärme. Alla lägenheter på bottenplan har en generös takhöjd på ca 2,70 m, övriga ca 2,50 m.

I Lilium har alla bostäder balkong eller uteplats – vissa har till och med två! Den gröna, gemensamma innergården bjuder in till gemenskap, aktivitet och avkoppling.

 

I den boendes avgift ingår värme och vatten. Tillkommer 229 kr/mån för Tv och bredband.

Föreningen tillhandahåller 18 p-platser för 450 kr/mån och 8 carport-platser för 700 kr/mån. Separat kö till dessa.

Nyckelhantering genom BB-gruppen.

Välkomna till Bostadsrättsföreningen Lilium i Uppsala!

Anslagstavla

Info inför stämman

2021-05-08

Kära medlemmar:

Stämman detta år kommer att äga rum i ett digitalt mötesverktyg i mitten av juni. Kallelse med dagordning kommer att meddelas senast två veckor innan stämman. 

 

NOMINERINGSBLANKET

Alla medlemmar har nu fått en nomineringsblankett i brevlådan där det finns möjlighet att bland annat fylla i förslag på vilka som ska sitta i styrelsen nästa år. Hämta gärna blanketten och fyll i så fort som möjligt. Den ska skickas in senast den 15 maj!

 

MOTIONER
En motion till årsstämman ska inkomma till styrelsen senast 15 maj.
Alla motioner granskas av styrelsen och innehållet i motionen samt styrelsens förslag på beslut besvaras i kallelsen till stämman. 

 

En motion ska vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen ska innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Ta endast upp en fråga per motion.
 

En motion ska innehålla: 

Rubrik: Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

Vad du vill att föreningen: Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. 

Ange relevant bakgrundsfakta: Dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

Syfte (motivering): Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör. 

Slutsats: Skriv: “Jag/vi föreslår därför att stämman beslutar att…”

Avslutning: Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. 


Frågor om staket och murar och planteringar

2020-05-08

Många medlemmar hör av sig med frågor om man kan uppföra staket och liknande kring uteplatser. Svar: Man måste alltid ha tillstånd från styrelsen. Man måste dessutom ha bygglov om staket/mur är bygglovspliktig. Uppsala kommuns policy är att staket/mur högre än 1,1 meter kräver bygglov. De skärmar som Magnolia har byggt har två olika höjder: 1,22 mm respektive 1,76 meter. För dessa finns redan bygglov. Nya staket/murar Jag har ett pågående ärende med Uppsala Kommun för att utreda möjligheter att uppföra skärmväggar/murar högre än 1,1 meter. Alla medlemmar ombedes att invänta svar från Uppsala Kommun vad som gäller kring bygglov.


Meddelande från SH-Bygg om gatuarbeten!

2020-03-26

Hej! Vi har nu kommit en bit på väg med den nya vattenledningen och dagvattenledningen. Vi hoppas att störningarna inte varit så stora än så länge. Vi kommer inom kort stänga av infarten till parkeringen med infart från GamlaUppslagatan. Inpassering till parkeringen sker via Leopoldsgatan. Garagnedfarten håller vi öppen. Schaktning upp till Iduns väg kommer ske den närmaste tiden samt inkoppling av den nya vattenledningen. Därefter kommer vi bygga upp planteringar med kantsten och plattor. Beställare av arbetet är Uppsala kommun. Frågor ang arbetet besvaras av: Mikael Kalldin Platschef mikael.kalldin@shbygg.se


Gatuarbeten Gamla Uppsalagatan/Iduns Väg

2020-01-20

Föreningen har fått följande meddelande från Uppsala Kommun. Mer information (tidplan) kommer att delas ut i medlemmarnas postfack. "För kännedom så håller vi på och etablerar oss med bod mm uppe på den grusade ytan mot Iduns väg. På måndag (20 januari) så kommer vi att etablera trafikavstängning på en liten yta längre ner på Gamla Uppsalagatan vid bron över gång och cykelbanan och kommer då också att påbörja rivning av den busshållplats som ligger där. En temporär busshållplats kommer att etableras ca 50 meter längre upp på Gamla Uppsalagatan. Vid frågor så kontakta mig eller: Mikael Kalldin Mail: mikael.kalldin@shbygg.se Mvh. Marcus Dessle Arbetsledare marcus.dessle@shbygg.se


Information från Telia

2019-12-05

Telia har hört av sig och beklagar att bredbandet i vissa av föreningens lägenheter inte fungerar tillfredsställande. Telia har agerat på inkomna felanmälningar i de fall där de fått kontakt med respektive medlem. Enligt Telia har några blivit kontaktade via e-post men sedan inte svarat. Ni som väntar på svar ombedes kontrollera e-post. De som upplever fortsatta problem kan kontakta Telias handläggare direkt via kiomars.moaierifar@teliacompany.com. Det är viktigt att märka mailet med Brf Lilium, och ange namn, komplett lägenhetsnummer, gatuadress, mobilnummer och e-post.


Hjälp varandra att hålla nere kostnader för sopor och avfall!

2019-11-29

Föreningens byggnadsentreprenad är nu godkänd och föreningens lån är slutplacerade. Från och med måndag 3 december kommer föreningen få en egen ekonomi, d.v.s.alla intäkter går till föreningen och alla kostnader betalas av föreningen! Det innebär att alla extra avgifter för avfall och sophantering nu kommer att slå direkt mot föreningens ekonomi! Alla måste hjälpas åt för att inte det ska uppstå extra kostnader!

Adress

 • Fakturaadress:
 • 2445
 • C/O SBC
 • Box 5
 • 85102 Sundsvall
 • Pantnoteringar:
 • SBC
 • Box 226
 • 851 04 Sundsvall
 • Överlåtelser och ansökan medlemskap skickas till:
 • Brf Lilium i Uppsala
 • C/O SBC
 • Box 226
 • 851 04 SUNDSVALL
 • Besöksadress:
 • Brf Lilium
 • Gamla Uppsalagatan 123-125
 • Leopoldsgatan 19-25
 • 754 41 Uppsala


 • Övriga adresser:
 • Gamla Uppsalagatan 125
 • Leopoldsgatan 19
 • Leopoldsgatan 21
 • Leopoldsgatan 23
 • Leopoldsgatan 25

Information

 • Organisationsnummer: 769631-9396
 • Byggår: 2019
 • Registreringsår: 2016
 • Antal lägenheter: 109

Dokument

I närheten

Nyby Förskola
466m
Yrsa Förskola
534m
Kidz Education Uppsala AB
534m
Willy:s
872m
Z Fitness
909m